Een Unieke groep, een hechte eenheid vormt de Korhoenders al vanaf de ZMLK school 't Iemenschoor, dagverblijf, reguliere werktrajecten en verenigingsleven trekken ze met elkaar op

(deze groep past bij elkaar).

                           Stichting de Korhoenders

                                           Begeleid zelfstandig wonen

 

EEN DROOM = WERKELIJKHEID

Het woonproject de Korhoenders maakt het voor twaalf jongvolwasenen met een verstandelijke beperking mogelijk hun leven verder vorm te gaan geven.

Na een lange periode van plannen maken, overleg en voorbereiding is in begin 2011 dit project gerealiseerd.

Het eerste begin van de gesprekken in samenwerking met MEE Twente, dateert alweer vanaf 2002.

Stichting de Korhoenders is op elf november 2003 opgericht en notarieel vastgelegd om een beschermde woonomgeving te creëren voor een groep verstandelijk gehandicapte jongeren, die bijna allemaal samen op de VSO school het Korhoen hebben gezeten.

Als symbool is gekozen voor de Korhoenders, deze leven vrij, maar enigzins beschermd onder toezicht van onze stichting.

ANBI gegevens: Het cursief gedrukte is in behandeling en kan tzt als onderligende pagina worden toegevoegd.

- De publieke naam: De Korhoenders (groep van twaalf bewoners):

Frank van Remmerden

Wouter Pol

Paul Sanders

Simon Morsink

Rik ter Beek

Marten ter Grote

Leonie van Stal

Annemiek Haagsma

Carmen Nijhuis

Annelien de Vries

Inge Boeve

Lieke Griepink


- Het RSIN/fiscaal nummer:

Oprichtings akte  STICHTING: HK\RW\2003.002357.01-Notarissen: Kamphuis Kroezen Veldhof


- Het post- of bezoekadres van de instelling:

Locatie Händelstraat 81, 7557TT Hengelo


- Een duidelijke beschrijving van de doelstelling van de ANBI
- De hoofdlijnen van het beleidsplan


- De functie van de bestuurders:

Bestuur:

  • Voorzitter: Jan Griepink
  • Penningmeester: Dhr.Henk J. Pol
  • Secretaris: Janneke Haagsma – janke@kpnplanet.nl

- Het beloningsbeleid
- Een actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten
- Een financiële verantwoording

 

Wat is er nu mooier dan in een hechte groep begleid zelfstandig te kunnen wonen.

Altijd bij je vader of moeder onder de paraplu blijven kan maar is verre van de werkelijkheid. Broer en zus waaien toch ook de deur uit, gaan studeren, samenwonen of trouwen als de tijd er rijp voor is. Elk mens is uniek, zo ook deze groep. Gewoon mogelijkheden benutten, mee doen, samen werken en zijn. Je eigen plekje vinden binnen een beschermde omgeving, voelend als een groot gezin met warmte en liefde omgeven. Dan valt het loslaten, zowel voor ons, als voor onze jongvolwasenen minder moeilijk. Lijkt de toekomst meer verzekerd, want ook wij als ouders zijn niet van het eeuwige leven. Waar is dan die veilge omgeving en dat warme nest? Nu dit is gerealiseerd aan de Händelstraat onder de naam "de Korhoenders" . Van uit deze mooie, fijne woonplek, ontstaat straks een wisselwerking tussen wonen, werken, activiteiten, ontspanning en loslaten. Gewoon mee kunnen doen in de maatschappij, zo zelfstandig mogelijk met eigen initiatief en inbreng. Een gemeenschappelijke ruimte, maar ook een eigen voordeur met postbus en bel, dat is het helemaal. Het lijkt zo gewoon, maar het is net even anders en toch weer bijzonder.

Fijn dat het nog kan en zo mag zijn.

 

 

 

 

 

 

Webdesign / onderhoud & sponsoring: www.propsych.nl , H.h.m.ter Grote, mail to: htgrote@hotmail.nl