Op deze pagina kunt u doorklikken naar de verschillende soorten links, die wij zorgvuldig hebben samengesteld.

             Voor aanvulling of wijziging hierop ( logo / tekst ) , even een mailtje naar info@welvita.nl

Links

 

Website voor broers en zussen!

Deze site is speciaal voor broers en zussen van kinderen met een ziekte en/of een handicap. We noemen die broers en zussen ook wel brussen.

Welbions is een corporatie met ruim 6000 woningen, 600 garages en 50 bedrijfsruimten in eigendom.
Kwaliteit, betrouwbaarheid en flexibiliteit zijn al 85 jaar onze kenmerken. Woonpartner en THB Woonservices & Vastgoedbeheer zijn een onderdeel van welbions.

Mensen maken...de JP van den Bent stichting
Een organisatie is continu in ontwikkeling. De JP van den Bent stichting ook. We proberen steeds op ontwikkelingen in te spelen. Soms lopen we gelijk op, soms volgen we, maar als het kan lopen we  erop vooruit.

Hengelo biedt voor elk wat wils. Verras uzelf en maak kennis met het veelzijdige karakter van Hengelo. Hengelo ligt centraal in Twente en vlakbij Duitsland.

Wat doet MEE voor u? MEE Twente biedt informatie, advies en ondersteuning aan iedereen met een beperking.

Overijssel platform VG houdt zich bezig met de collectieve belangenbehartiging van mensen met een verstandelijke beperking en hun verwanten. consulent Anneke Feenstra overijsselplatformvg@hotmail.com

Het College voor zorgverzekeringen (CVZ) coördineert en financiert de uitvoering van de Ziekenfondswet en de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ)

Centrum indicatiestelling zorg
Welkom bij de Menzis Zorgkantoren
De Menzis Zorgkantoren voeren de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) uit.

AWBZ : Mensen kiezen ervoor (langer) zelfstandig te blijven wonen. Oudere mensen, maar ook mensen met een beperking. De zorg en diensten die zij nodig hebben, zijn steeds meer in gewone woningen beschikbaar en niet meer alleen in instellingen.

AveleijnSDT Dagbesteding telt twaalf dagactiviteitencentra voor volwassenen. In een dagcentrum werken mensen in een groep. Elke groep heeft zijn eigen werk. De deelnemers worden daar bij geholpen en ondersteund door een begeleider.

De dagactiviteitencentra (DAC’s) richten zich op een zo breed mogelijke ontwikkeling en ontplooiing van de cliënt.

Het doel is het ontwikkelen van eigenwaarde en plezier in het werk. Het streven is dagbesteding te bieden die zoveel mogelijk overeenkomt met een normale werksituatie.

Een cliënt kan elke dag naar het dagcentrum komen, enkele dagdelen per week, bijvoorbeeld alleen de ochtenden, of een paar dagen per week.

        

                      Zorgboerderijen                      

Een zorgboerderij is een agrarisch bedrijf waar mensen met een zorg- of hulpvraag een passende dagbesteding vinden en/ of meewerken, er wordt altijd gekeken naar iemands mogelijkheden.

 

Drie van onze Korhoenders zijn hier werkzaam.

De meeste Wajongers zijn allesbehalve arbeidsongeschikt. Sterker nog, zij zijn doorgaans meer Gedreven en Gemotiveerd dan wie dan ook. Daarom noemen wij ze G-krachten. G-krachten zijn Gekwalificeerd, Gepassioneerd en Gedreven.

 

Met behoud van een Wajong-uitkering werken in een suppermarkt

Wajong-uitkering:

Wajong = Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten.

Als persoonlijke aandacht die bij aanschaf van uw droomkeuken noodzakelijk is.

Webdesign / onderhoud & sponsoring: www.propsych.nl , H.h.m.ter Grote, mail to: htgrote@hotmail.nl